top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverTeam Sapiens

Startschot Sapiens: werkplaats, museum en debatcentrum op Zuidas voor en door jongeren

Hogeschool Inholland, Naturalis Biodiversity Center en de Vrije Universiteit Amsterdam werken in Valley samen aan een duurzame toekomst


De markante woon- en kantoortoren ‘Valley’ aan de Amsterdamse Zuidas is opgeleverd. Daarmee is de komst van Sapiens - werkplaats van het Antropoceen, museum, en debatcentrum - een feit. Sapiens opent naar verwachting in het voorjaar van 2023 zijn deuren.


Valley is recent door projectontwikkelaar EDGE opgeleverd aan RJB Group of Companies. Op 14 februari tekenden deze twee partijen, samen met de inhoudelijke partners van Sapiens, Hogeschool Inholland, Naturalis Biodiversity Center en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de huurovereenkomst. Sapiens kan van start!


Urgentie om de aarde te redden

De noodzaak voor een plek als Sapiens is duidelijk. Het is tijd voor een grondige revisie van het Antropoceen; voor structurele actie op het gebied van klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid. Bij Sapiens zullen met name jonge mensen werken aan concrete projecten en initiatieven om de enorme vragen die de klimaat- en biodiversiteitscrisis met zich meebrengt aan te pakken.


Werken aan systeemverandering

De verstoorde balans tussen mens en natuur moet verbeteren, willen we als mens een toekomst hebben. Daarom gaan we in Sapiens werken aan een systeemverandering voor de samenleving; een transformatie van sectoren en nieuwe methoden van samenwerken. Philipp Pattberg, directeur van het Amsterdam Sustainability Institute van de VU zegt hierover: "Wat er op het spel staat, is niets minder dan het overleven van de menselijke soort. Wat we moeten doen om deze catastrofe af te wenden is ook duidelijk. In de woorden van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres: ‘Vrede sluiten met de natuur is de beslissende taak van de 21e eeuw. Het moet de hoogste, hoogste prioriteit zijn voor iedereen.’”


Jonge mensen in de lead

“Wij willen iedereen, en met name jongeren die zich zorgen maken over de leefbaarheid op onze planeet voor toekomstige generaties, helpen door hun zorgen zichtbaar te maken, door kennis te delen, en door mee te denken welke oplossingen we samen kunnen vinden voor een duurzame toekomst”, aldus algemeen directeur Edwin van Huis van Naturalis Biodiversity Center. Jonge mensen zullen Sapiens gaan leiden, ondersteund met advies van door de wol geverfde experts. Dit geldt voor de inhoudelijke projecten, maar ook voor de organisatie zelf, die de komende periode wordt vormgegeven.


Duurzaamheid integreren in onderwijs en onderzoek

Zowel de studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Inholland, als de jonge onderzoekers van alle drie de organisaties spelen een belangrijke rol bij dit initiatief. “Dit is een kans voor onze studenten en collega’s om samen met inspirerende-, academische- en professionele partners bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe, werkelijk duurzame manier van leven. Bovendien kunnen zij met hun opgedane kennis en ervaring bijdragen aan de verdere integratie van duurzaamheid in ons onderwijs en onderzoek. Zo snijdt het mes aan twee kanten”, aldus Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland.


Fotocredit: Marcel Steinbach

Meer informatie

Kijk op www.valley.com voor meer informatie over het gebouw.

Sapiens is een initiatief van Naturalis Biodiversity Center, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Inholland en mede mogelijk gemaakt door de steun van projectontwikkelaar EDGE en gebouweigenaar RJB Group of Companies.


Wil je meer weten? Neem contact op met Amy van Nobelen via amy.vannobelen@naturalis.nl

168 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


ld_de_lange
Mar 07, 2022

De website verwijst naar www.valley.com - dit moet zijn www.valley.nl

Like
bottom of page