top of page

Gezocht:

bevlogen studentenbestuur

Sapiens is een uniek concept dat elementen van een museum, een laboratorium, een werkplaats en een denktank in zich verenigt, om de enorme vragen op te pakken die de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis aan ons stellen. Het is een initiatief van Naturalis Biodiversity Center, VU Amsterdam en Inholland, en combineert elementen van een museum, een laboratorium, een werkplaats en een incubator.

Sapiens is gehuisvest in het gebouw ‘The Valley’. De planning is dat Sapiens in het najaar van 2023 officieel wordt geopend.

Opzet van de organisatie

De drie inhoudelijke partners van Sapiens hebben een projectorganisatie opgezet onder begeleiding van een kwartiermaker. Op termijn draagt de kwartiermaker de verantwoordelijkheden voor Sapiens over aan een of meerdere bestuurders van de nog op te richten stichting. Het studentenbestuur dat we nu werven loopt alvast enigszins hierop vooruit, en functioneert voor nu onder de verantwoordelijkheid van deze kwartiermaker.

 

Wat verwachten we van het studentenbestuur?

Het studentenbestuur voert in nauwe samenwerking met de kwartiermaker alle taken uit die nodig zijn om van Sapiens een succes te maken.

We verwachten van het studentenbestuur lef, ondernemerschap, creativiteit, samenwerkingsvermogen en doortastendheid. De bestuursleden geven richting aan de organisatie door het formuleren van strategisch beleid, het inrichten van de organisatie en het sturen op doelstellingen. Aandachtspunten zijn onder meer het maken van een samenhangend onderzoeksprogramma en publieksprogramma, de profilering van Sapiens onder de jongeren, marketingactiviteiten, fondsenwerving en het versterken van verbindingen met andere organisaties.

 

Aantal uren en vergoeding

De geschatte tijdsbesteding bedraagt 3 dagen per week voor de voorzitter en 2 dagen per week voor de overige leden van het studentenbestuur. Hier staat een vergoeding tegenover op declaratiebasis van 1500 euro per maand voor de voorzitter en 1000 euro per maand voor de overige bestuursleden. De duur is flexibel, maar minimaal 6 maanden.

Het liefst willen we dat je 1 december 2022 start.

 

Wat zoeken wij?

I. Voorzitter van het studentenbestuur

 • Strategisch inzicht

 • Boegbeeldfunctie

 • Inspiratie en verbinding

 • Uitstekende relationele vaardigheden, in contact met de drie inhoudelijke partners en overige partners

 • Woordvoerder voor onder meer de pers

Idealiter groeit de voorzitter uit tot de directeur-bestuurder van de stichting die voor meerdere jaren leiding kan geven aan Sapiens.

 

II. Hoofd Programma

 • Samenhangend programma van publieksactiviteiten; waaronder tentoonstellingen, lezingen, manifestaties en andere activiteiten.

 

III. Marketing

 • Ontwikkelen en uitvoeren van strategie en beleid voor de marketing van Sapiens, waaronder instrumenten om beoogde doelgroepen te bereiken en om benodigde publieksinkomsten te genereren.

 

IV. Penningmeester - (mentor financiële commissie)

 • Uitwerken ruwe meerjarenbegroting voor 2023

 • Bewaken begroting

 

V. Maatschappelijk/wetenschappelijk programma

 • Ophalen maatschappelijke vragen waar een Sapiens een rol bij kan spelen

 • Contact zoeken bij de inhoudelijke partners en andere partners over wie bij kan dragen aan het oplossen van vraagstukken

 • Formuleren van een maatschappelijk/wetenschappelijk programma voor Sapiens


Het studentenbestuur wordt begeleid door vertegenwoordigers van de drie initiatiefnemers.

 

Deadline voor reageren: 10 november 2022

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de functies? Neem contact op met Jonathan Crous via jonathan@bartderenthadvies.nl.

 

Geïnteresseerd?

Wil je reageren op een van de functies? Stuur dan uiterlijk 10 november een mail met je motivatiebrief of -video en je cv naar jonathan@bartdrenthadvies.nl

bottom of page